Tylko w maju Brazylia wyeksportowała 15,5 miliona ton soi, co stanowi wzrost o 55 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku. Obserwatorzy rynku uważają słabość reala brazylijskiego, jako jeden z powodów dobrego rozwoju tego eksportu. W rezultacie soja z Brazylii ma przewagę konkurencyjną w stosunku do wyższych cen soi amerykańskiej.

Chiny od stycznia do maja 2020 r. pozostały głównym odbiorcą brazylijskiej soi z prawie niezmienionym udziałem w całkowitym eksporcie soi z tego kraju wynoszącym około 73 proc. Brazylijscy eksporterzy soi również oczekują podobnych sukcesów w nadchodzących miesiącach.

Oprócz eksporterów soi brazylijski przemysł mięsny również cieszy się rosnącym w ostatnich miesiącach popytem ze strony importerów. Na przykład eksport brazylijskiej wieprzowiny w pierwszych czterech miesiącach 2020 r. wzrósł o 29 proc. do 280,8 tys. ton

Wzrost eksportu i wysokie zbiory znacznie przyczyniły się do tego, że produkt krajowy brutto (PKB) brazylijskiego sektora rolnego wzrósł w pierwszym kwartale 2020 r. o 0,6 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. Stało się tak, mimo, że wszystkie pozostałe sektory gospodarki w tym kraju skurczyły się. Według najnowszych danych brazylijskiego instytutu statystyki (IGBE), PKB Brazylii spadło między styczniem a kwietniem o 1,5 proc., przede wszystkim w wyniku pandemii koronawirusa.