Łączna wartość finansowania maszyn rolniczych (leasing + pożyczka) w I półroczu 2016 r. wyniosła 1,512 mld zł (wobec 7,101 mld łącznej wartości w tym czasie sfinansowanych wszystkich maszyn i IT), w I półroczu 2017 r. wzrosła do 1,963 mld zł (wobec 8,504 mld wartości wszystkich sfinansowanych maszyn i IT).

Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką, po trzecim kwartale wyniosła 2017 r. wzrosła o 14,3 proc. w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do 19,5 proc., co przełożyło się na 67,8 mld zł, co stanowi 15,7 proc. wzrost rynku liczonego rok do roku.  

W całym 2017 r. znacząco wzrosło znaczenie finansowania maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Na dobry wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020.

Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł i była wyższa o 20,4 proc. w odniesieniu do wyników z 2016 r.

Istotne zmiany dynamiki branża leasingowa odnotowała w 
większości kategorii produktowych, przy czym największe dotyczyły maszyn rolniczych – wzrost 45,4 proc. rok do roku.

W 2018 r. prognozowany jest wzrost zainteresowania leasingem maszyn i urządzeń rolniczych na poziomie około 30 proc. w porównaniu z 2017 r.