Jednak wartość eksportu amerykańskiej wieprzowiny wzrosła w 2014 r. do 4,9 mld dolarów. Przyczynił się do tego wzrost cen amerykańskie wieprzowiny o 11 proc. w ub.r.

Największym odbiorcą amerykańskiej wieprzowiny pozostaje Meksyk, w którym również są przypadki epidemicznej biegunki PEDV. Eksport do tego kraju wzrósł o 12 proc.

Drugim odbiorcą amerykańskiej wieprzowiny pozostała Japonia, która kupiła jej w 2014 r. o 8 proc. mniej niż rok wcześniej.