Sytuacja rolników z roku na rok staje się coraz gorsza. Jak poprawić finanse i dochodowość na wsiach oraz co zrobić, by polskie rolnictwo miało się lepiej? Na te pytania odpowiada ekspert ds. emerytalnych.

- Sytuacja rolników jest bardzo trudna, ponieważ produktywność rolnictwa jest niska, a co za tym idzie generuje niskie dochody (poza wąską grupą gospodarstw). Produktywność w sektorach pozarolniczych jest zdecydowanie wyższa. Nie ma przy tym uzasadnienia, by tak znaczna część aktywnej zawodowo ludności tkwiła w rolnictwie. Należy więc wykorzystać wszelkie sposoby, by pomóc w wyjściu z pułapki, w której tkwią z powodów historycznych. Podkreślę jeszcze raz, że nie chodzi o dokonanie oszczędności, tylko o sensowne wydanie pieniędzy, które teraz są marnowane, a co gorsza utrwalają obecną niekorzystną sytuację - informuje prof. Góra.

Ekspert uważa także, że konieczne jest przede wszystkim wyznaczenie i konsekwentne realizowanie celu, jakim jest włączenie rolników do powszechnych rozwiązań. - Obecna sytuacja jest częściowym wykluczeniem rolników ze społeczeństwa. Zmiana tej sytuacji jest wyzwaniem cywilizacyjnym, z którym jako społeczeństwo musimy sobie poradzić - dodaje prof. Marek Góra.