Ostatni wzrost oznaczał czwarty z rzędu miesięczny wzrost wartości FFPI, dzięki temu wskaźnik jest na najwyższym poziomie od czerwca 2011 roku. Wśród subwskaźników w listopadzie najbardziej wzrosły dla zbóż i produktów mlecznych, następnie cukru, natomiast dla mięsa i olejów roślinnych spadły, choć nieznacznie, w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Pszenica drożała piąty miesiąc z rzędu

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w listopadzie średnio 141,5 punktu, o 4,3 punktu (3,1 procent) więcej niż w październiku i był o 26,6 punktu (23,2 procent) powyżej poziomu sprzed roku. Silny popyt przy ograniczonej podaży, zwłaszcza pszenicy wyższej jakości wśród głównych eksporterów, nadal podnosił ceny pszenicy piąty miesiąc z rzędu, do najwyższego poziomu od maja 2011 r. Potencjalnie obniżona jakość trwających zbiorów w Australii w związku z przedwczesnymi deszczami i niepewnością w sprawie potencjalnych zmian środków eksportowych w Rosji również przyczyniły się do wzrostu cen. Wśród zbóż paszowych międzynarodowe ceny jęczmienia nadal rosły ze względu na ograniczone dostawy i sytuację na rynkach pszenicy. Ceny eksportowe kukurydzy nieznacznie wzrosły w listopadzie, do czego przyczyniło się silne tempo sprzedaży z Argentyny, Brazylii i Ukrainy, podczas gdy sezonowa presja podażowa ograniczyła ceny eksportowe z USA. Z kolei międzynarodowe ceny ryżu w listopadzie utrzymywały się na zasadniczo stałym poziomie, hamowane przez postępy zbiorów u różnych dostawców azjatyckich i rozproszony popyt importowy.

Stabilne ceny oleju palmowego

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w listopadzie średnio 184,6 punktu, co oznacza nieznaczny spadek (o 0,3 punktu lub 0,2 procent) od rekordowego poziomu zarejestrowanego w poprzednim miesiącu. Niewielki spadek odzwierciedlał nieco niższe wartości dla oleju sojowego i rzepakowego, podczas gdy notowania oleju palmowego pozostały praktycznie niezmienione. Międzynarodowe ceny oleju palmowego utrzymały w listopadzie swoją stabilność, a presja spadkowa związana z rosnącymi obawami o wpływ ponownego wzrostu przypadków COVID-19 w dużej mierze równoważyła wsparcie wynikające z przewidywanego spowolnienia produkcji w głównych krajach eksportujących. Jeśli chodzi o oleje sojowy i rzepakowy, światowe ceny spadły umiarkowanie, w dużej mierze złagodzone przez racjonowanie popytu. Tymczasem niższe ceny ropy naftowej zaważyły ​​również na cenach oleju roślinnego.

Ceny masła i mleka w proszku nadal rosły

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w listopadzie, średnio 125,5 punktu o 4,1 punktu (3,4 procent) więcej niż w październiku i 20,2 punktu (19,1 procent) powyżej poziomu z tego samego miesiąca ubiegłego roku. W listopadzie międzynarodowe notowania cen masła i mleka w proszku gwałtownie rosły trzeci miesiąc z rzędu, napędzane przez ograniczony światowy eksport i uszczuplone zapasy, na skutek spadku dostaw z kilku dużych krajach produkujących mleko w Europie Zachodniej. Zbiegło się to z niższą niż oczekiwano produkcją w Oceanii. Silny globalny popyt importowy utrzymywał się pomimo wysiłków kupujących w celu zabezpieczenia dostaw natychmiastowych, zwiększając dalszą presję na wzrost cen. Działo się to pomimo niepewności rynkowej dotyczącej popytu w najbliższym czasie spowodowanej rosnącymi ograniczeniami społecznymi związanymi z COVID-19. Notowania sera nieznacznie wzrosły, odzwierciedlając zwiększony popyt i opóźnienia w dostawach, które utrudniały sprzedaż ze strony globalnych dostawców.

Wskaźnik cen mięsa spadał czwarty raz z rzędu

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił średnio 109,8 punktu w listopadzie, co oznacza spadek o 1,0 punkt (0,9 procent) od października, spadając czwarty miesiąc z rzędu, choć nadal był o 16,5 punktu (17,6 procent) wyższy niż w analogicznym miesiącu rok temu. W listopadzie międzynarodowe notowania wieprzowiny spadły piąty miesiąc z rzędu, czemu sprzyjały mniejsze zakupy Chin, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Notowania cen mięsa owczego również gwałtownie spadły z powodu zwiększonych dostaw eksportowych, przede wszystkim z Australii. Tymczasem międzynarodowe ceny mięsa wołowego pozostały stabilne, ponieważ niższe notowania brazylijskiego mięsa zostały zrekompensowane wyższymi cenami wołowiny australijskiej, odzwierciedlającymi niską sprzedaż bydła na ubój, w obliczu dużego popytu na odbudowę stada. Ceny mięsa drobiowego również były w dużej mierze stabilne, ponieważ światowe dostawy wydawały się wystarczające do zaspokojenia popytu, pomimo ograniczeń po stronie podaży, zwłaszcza niedoborów kontenerów transportowych i ptasiej grypy w Europie i Azji.

Ceny cukru wzrosły

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w listopadzie średnio 120,7 punktu, co oznacza wzrost o 1,6 punktu (1,4 procent) w porównaniu z październikiem, odwracając większość spadków z poprzedniego miesiąca i osiągając poziomy prawie 40 procent wyższe niż te zarejestrowane w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Listopadowe odbicie międzynarodowych notowań cen cukru było spowodowane głównie wyższymi cenami etanolu, które zachęciły do ​​większego wykorzystania trzciny cukrowej do jego produkcji w Brazylii, największym światowym eksporterze cukru. Dodatkowym wsparciem dla światowych cen cukru był silniejszy światowy popyt importowy, wywołany niższymi kosztami transportu. Ogólnie jednak presja na wzrost światowych cen cukru była ograniczona przez duże dostawy z Indii oraz pozytywne perspektywy dla eksportu cukru przez Tajlandię.