Warunki produkcji: takie same jak, w 2018, czyli złe

Ponad 51 proc. rolników nie spodziewa się żadnych zmian w warunkach produkcji, w porównaniu do 2018 roku. Przewidują, za to, że ceny środków produkcji oraz ceny skupu nadal będą niekorzystnie wpływały na produkcję rolną ich gospodarstw. Na 16 różnych kategorii cen rolniczych, aż 10 ocenianych jest, jako niesprzyjające przez ponad 50 proc. badanych. Ceny zaopatrzeniowe są przy tym prognozowane bardziej pesymistycznie niż ceny sprzedaży.  

W zakresie dwóch wymiarów bilansu produkcji: nakładów i efektów, rolnicy – mimo względnej poprawy nastrojów – nadal nie są optymistami. Rok 2019 będzie gorszy pod względem zysków z produkcji w opinii 47,2 proc. rolników (przeciwnego zdania jest 16,2 proc.). Gorsze mają być także plony. – Uważa tak 58,4 proc. badanych. Wyższych plonów spodziewa się w 2019 roku zaledwie 5,1 proc. rolników. Jednocześnie zdaniem badanych podobne jak w 2018 roku będą koszty produkcji (51,3 proc. odpowiedzi) oraz nakłady pracy (54,8 proc.).

Finanse gospodarstwa: pesymizm rolników jest mniejszy

Przeszło 40 proc. ankietowanych rolników przewiduje również problemy z płynnością finansową. 16,7 proc. jest zdania, że będzie musiało się zadłużyć, a 23,5 proc. przewiduje konieczność pokrycia strat poprzez naruszenie oszczędności.

Tegoroczna prognoza jest mimo wszystko mniej pesymistyczna od poprzedniej. Rok temu konieczność zadłużenia się prognozowało aż 31,4 proc. rolników. W rzeczywistości większości z nich udało się zredukować straty. Z przeprowadzonych przez Martin & Jacob badań wynika, że w 2018 roku zadłużyć się na pokrycie strat musiało niespełna 10 proc. rolników.

Inwestycje w gospodarstwie większe niż w 2018 r.

Plany inwestycyjne rolników są podobne do planów sprzed roku oraz – co może być niespodzianką – zdecydowanie śmielsze od inwestycji rzeczywiście podjętych w 2018 roku. - Rolnicy planują obecnie znacznie więcej inwestycji, niż podjęli roku poprzednim. Dla przykładu – na zakup gruntów zdecydowało się w 2018 roku 11 proc. gospodarstw, w 2019 roku zakup ziemi przewiduje aż 21,4 proc. badanych. Dodatkowo, badani sygnalizują szersze plany inwestycyjne w niemal wszystkich kategoriach, co w konsekwencji ostatnich kilku sezonów niesprzyjających produkcji rolnej świadczy o dużym zdeterminowaniu rolników do ciągłego rozwoju. To dobry prognostyk – ocenił Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

Badanie zostało przeprowadzone między 23 grudnia 2018 roku, a 8 stycznia 2019 roku, na losowej próbie użytkowników portali rolniczych, metodą CAWI, w oparciu o model Real Time Sampling (RTS). Reprezentatywność, ze względu na areałową klasę wielkości gospodarstwa, uzyskano dzięki zastosowaniu wagi analitycznej uwzględniającej 4 kategorie powierzchniowe. Uzyskano 337 ankiet.