W mieszanych nastrojach rozpoczął się nowy tydzień notowań zbóż na światowych giełdach. Silnie umacniający się dolar wobec euro korzystnie wpłynął na wzrost ceny pszenicy i kukurydzy na paryskiej giełdzie Matif. Odwrotny skutek zachowania się relacji euro/USD wystąpił na giełdzie w Chicago, gdzie ceny zbóż spadły, w tym pszenicy dość mocno. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym przecenę na CBoT były opublikowane wczoraj słabe dane eksportowe amerykańskich zbóż (na co negatywny wpływ ma umacniający się dolar powodujący spadek konkurencyjności eksportu).

W tygodniu kończącym się 10 listopada załadunki wywozowe pszenicy wyniosły zaledwie 191 tys. t i były aż o 63 proc. niższe niż tydzień wcześniej i o 42 proc. niższe w porównywalnym tygodniem w ubiegłym sezonie. Jednak od początku sezonu (od 1 czerwca) eksport pszenicy z USA wynosi już 12,3 mln t i jest o 21,7 proc. wyższy niż w porównywalnym czasie poprzedniego sezonu. O 33 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia spadł tygodniowy eksport amerykańskiej kukurydzy (do 618 tys. t), ale był o 62 proc. wyższy niż w tym samym tygodniu ub.r. od początku sezonu (od 1 września) z USA wywieziono już 10,8 mln t kukurydzy- aż o 45,1 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,31 proc. (162,00 euro/t- 711 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 2,23 proc. (144,77 USD/t- 591 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,46 proc. (163,25 euro/t- 717 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,88 proc. (132,77 USD/t- 542 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10