Słabe dane o tygodniowych zamówieniach eksportowych amerykańskiej kukurydzy pchnęły wczoraj cenę kontraktów na CBoT w dół o 1,3 proc. do 141,92 USD/t. Rynek oczekiwał zamówień w granicach 0,75- 1,15 mln t łącznie dla starych i nowych zbiorów, tym czasem zamówienia wyniosły zaledwie 278 tys. t na stare zbiory i zredukowano o 55 tys. wcześniejsze zamówienia na nowe zbiory. Cena kukurydzy na Matif pozostała na poziomie z dnia wcześniejszego (174,25 euro/t).

Lepiej wypadły notowania pszenicy. Na Matif cena wzrosła o 0,1 proc. do 170,0 euro/t, natomiast w Chicago podniosła się o 0,47 proc. do 156,53 USD/t. Tygodniowe dane o zamówieniach eksportowych amerykańskiej pszenicy nie były rewelacyjne, ale mieściły się w dolnej granicy oczekiwań rynku (250-650 tys. t łącznie dla nowych i starych upraw) i wyniosły 273 tys. t nowych zbiorów i redukcję 24 tys. t starych zbiorów.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (170,00 euro/t- 717 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,47 proc. (156,53 USD/t- 606 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena nie zmieniła się (174,25 euro/t- 734 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 1,30 proc. (141,92 USD/t- 550 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10