Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 205,75 euro/t (912 zł/t) i była o 10,6 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym podniosła się o 0,1 proc. i wyniosła 190,25 euro/t (844 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 14,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym wczoraj potaniała o 0,2 proc. i kosztowała 219,91 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 168,20 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 9,6 proc. osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 19 lipca 2019 r.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,72 proc. (205,75 euro/t- 912 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,21 proc. (219,91 USD/t- 799 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,13 proc. (190,25 euro/t- 844 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,59 proc. (168,20 USD/t- 611 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10