Początek tygodnia na światowych giełdach zbóż nie przyniósł większych rozstrzygnięć. Lepsze zachowanie się notowań kontraktów na giełdzie w Paryżu względem giełdy CBOT wynikało z umocnienia się dolara po niepokojących doniesieniach z Chin o wzroście zachorowań na covid-19.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 330,75 euro/t (1556 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 10,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym nie zmieniła się i wyniosła 306,75 euro/t (1443 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 23,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała o 0,5 proc. i wyniosła 293,67 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 2,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,2 proc. i wyniosła 259,64 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 15,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła 1,53 proc. (330,75 euro/t- 1556 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,50 proc. (293,67 USD/t- 1351 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena nie zmieniła się (306,75 euro/t- 1443 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,24 proc. (259,64 USD/t- 1194 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10