Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 182,25 euro/t (799 zł/t) i jest o 10,1 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 166,00 euro/t (728 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 0,3 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym wczoraj podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 188,12 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. i wyniosła 127,95 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 9,6 proc. proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,41 proc. (182,25 euro/t - 799 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,89 proc. (188,12 USD/t - 691 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena spadła o 0,30 proc. (166,00 euro/t - 728 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,61 proc. (127,95 USD/t - 470 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10