Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,3 proc. i kosztowała 186,00 euro/t (819 zł/t) i jest o 11,4 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 167,50 euro/t (738 zł/t), a więc najwięcej od 29 lipca br., a przez ostatni rok podniosła się o 1,4 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym wczoraj podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 195,47 USD/t, czyli najwięcej od 29 lipca br. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 12,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,07 proc. i wyniosła 134,05 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 4,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,27 proc. (186,00 euro/t - 819 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,90 proc. (195,47 USD/t - 729 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (167,50 euro/t- 738 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,07 proc. (134,05 USD/t - 500 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10