Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju potaniała o 0,2 proc. i kosztowała 221,50 euro/t (1020 zł/t) i jest o 26,4 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 216,75 euro/t (998 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 34,6 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie majowym potaniała 1,1 proc. i kosztowała 235,16 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 28,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,7 proc. i wyniosła 219,68 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 62,2 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena spadła o 0,23 proc. (221,50euro/t - 1020 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 1,08 proc. (235,16 USD/t - 909 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,35 proc. (216,75 euro/t - 998 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,68 proc. (219,68 USD/t - 850 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10