Początek nowego tygodnia notowań zbóż na światowych giełdach był spokojny (w porównaniu z tym co się działo w poprzednich dwóch tygodniach).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju podrożała wczoraj na MATIF o 2,2 proc. do 378,75 euro/t (1798 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 69,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 0,9 proc. i wyniosła 346,00 euro/t (1642 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 60,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym nie zmieniła się i kosztowała 400,50 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 72,50 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 4,7 proc. i wyniosła 286,70 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 32,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 2,16 proc. (378,75 euro/t - 1798 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena nie zmieniła się (400,50 USD/t - 1731 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 0,86 proc. (346,00 euro/t - 1642 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 4,74 proc. (286,70 USD/t - 1239 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10