Dzień przed publikacją najnowszego miesięcznego raportu USDA na temat m.in. prognoz zbiorów i bilansu światowego zbóż w bieżącym sezonie (publikacja dzisiaj o godz. 18-tej naszego czasu) notowania zbóż były dość rozbieżne.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 1,3 proc. i wyniosła 352,50 euro/t (1691 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 78,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym wzrosła 3,3 proc. i wyniosła 326,50 euro/t (1566 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 39,2 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym potaniała o 4,0 proc. i kosztowała 310,02 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 307,57 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 22,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 1,26 proc. (352,50 euro/t- 1691 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 4,04 proc. (310,02 USD/t- 1470 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 3,32 proc. (326,50 euro/t- 1566 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 0,39 proc. (307,57 USD/t- 1458 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10