Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała o 0,3 proc. i kosztowała 184,75 euro/t (810 zł/t) i jest o 1,2 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 0,6 proc. i wyniosła 170,00 euro/t (746 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 0,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 188,12 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 0,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago spadła o 0,1 proc. i wyniosła 127,55 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 23,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,27 proc. (184,75 euro/t - 810 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 0,79 proc. (188,12 USD/t - 736 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 0,58 proc. (170,00 euro/t - 746 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,08 proc. (127,55 USD/t - 499 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10