Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 186,00 euro/t (824 zł/t) i jest o 3,9 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 169,75 euro/t (752 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 3,1 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie lipcowym potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 187,94 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 1,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 131,39 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 19,7 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,40 proc. (186,00 euro/t - 824 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,73 proc. (187,94 USD/t - 737 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 0,44 proc. (169,75 euro/t - 752 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 0,75 proc. (131,39 USD/t - 515 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10