Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,1 proc. i kosztowała 188,75 euro/t (841 zł/t) i jest aż o 23,4 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 0,1 proc. i wyniosła 166,50 euro/t (742 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 2,3 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym wczoraj potaniała o 1,2 proc. i kosztowała 195,93 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 12,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,1 proc. i wyniosła 138,18 USD/t, a więc najwięcej od 9 lipca br., a przez ostatni rok podniosła się o 3,0 proc.

W najbliższy piątek USDA opublikuje najnowszy miesięczny raport m.in. na temat prognoz zbiorów zbóż w USA i na świecie. Oczekuje się cięcia prognoz produkcji kukurydzy w USA ze względu na niekorzystny przebieg pogody, stąd w ostatnich dniach wzrost jej ceny (zajmowanie długich pozycji przez spekulantów). Oczekiwane jest także cięcie prognoz zbiorów kukurydzy w Chinach (nawet o 10 proc.), co spowoduje znaczny deficyt tego ziarna i wzrost importu.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,13 proc. (188,75 euro/t - 841 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,20 proc. (195,93 USD/t - 738 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,15 proc. (166,50 euro/t - 742 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,10 proc. (138,18 USD/t - 520 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10