W piątek o 18-tej naszego czasu USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport m.in. na temat prognoz światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. Generalnie dane okazały się dość optymistyczne w porównaniu z oczekiwaniami rynku. To zaowocowało spadkiem cen. Już po zamknięciu notowań na paryskiej giełdzie (pół godziny po publikacji) notowania amerykańskiej kukurydzy zaczęły zyskiwać na wartości.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu (w piątek odbyło się ostatnie notowanie) podrożała na Matif o 0,2 proc. do 235,75 euro/t (1073 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,1 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 3,3 proc. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w grudniu w piątek potaniała o 0,7 proc. do 237,75 euro/t (1082 zł/t), a przez tydzień cena spadła o 2,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek spadła o 0,9 proc. i wyniosła 211,50 euro/t (962 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 25,7 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,5 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,0 proc. i kosztowała 248,02 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,0 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 5,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 197,93 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 40,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 1,0 proc.

USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w opublikowanym w piątek najnowszym miesięcznym raporcie na temat m. in światowego bilansu zbóż podniósł prognozy produkcji pszenicy i kukurydzy (w stosunku do raportu sprzed miesiąca). Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2021/22 mają wynieść 780,28 mln t (wzrost o 3,37 mln t w stosunku do prognozy sprzed miesiąca i wzrost o 4,45 mln t wobec sezonu 2020/21). Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 283,22 mln t- o 3,34 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu ( przez miesiąc podwyższono prognozę o 4,16 mln t).

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy wzrost zbiorów (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 13,06 mln t ( w tym o 0,4 mln t przez ostatni miesiąc) do 139,00 mln t (o 10,4 proc.), w Wielkiej Brytanii- o 5,34 mln t do 15,0 mln t (o 55,3 proc.), na Ukrainie- o 7,58 mln t do 33,0 mln t (o 29,8 proc.) i w Argentynie- o 2,36 mln t do 20,0 mln t (o 13,3 proc.).

Spadek produkcji pszenicy prognozowany jest w Australii- o 1,5 mln t do 31,5 mln t (o 4,6 proc.), w Kanadzie- o 12,18 mln t (w tym o 1,0 mln t przez ostatni miesiąc) do 23,0 mln t (o 34,6 proc.), w Kazachstanie- o 1,76 mln t do 12,5mln t (o 12,3 proc.), w USA- o 3,51 mln t do 46,18 mln t (o 7,1 proc.) i w Rosji- o 12,85 mln t do 72,5 mln t (o 15,1 proc.).

Według wrześniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1197,77 mln t (wzrost o 80,65 mln t wobec poprzedniego sezonu- o 7,2 proc.). Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 11,15 mln t do 297,63 mln t (przez miesiąc zwiększono prognozę o 4,16 mln t). W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 20,68 mln t do 380,93 mln t (o 5,7 proc.), w Brazylii wzrost ma wynieść 32,0 mln t do 118,0 mln t (o 37,2 proc.), na Ukrainie- 8,7 mln t do 39,0 mln t (o 28,7 proc.), w Unii Europejskiej- 1,03 mln t do 65,5 mln t (o 1,6 proc.) i w Argentynie- 3,0 mln t do 53,0 mln t (o 6,0 proc.). Duży wzrost prognoz produkcji kukurydzy wynika z mocnego spadku produkcji w minionym sezonie 2020/21 do 86,0 mln t.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,73 proc. (237,75 euro/t- 1082 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,95 proc. (248,02 USD/t- 952 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,94 proc. (211,50 euro/t- 962 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,36 proc. (197,93 USD/t- 760 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10