Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Cena pszenicy na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu nie zmieniła ceny i kosztowała 185,25 euro/t (793 zł/t). Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła wobec dnia poprzedniego o 1,2 proc. i kosztowała 167,50 euro/t (717 zł/t), osiągając najwyższe notowanie od blisko dwóch miesięcy.

Pszenica na CBOT podrożała wczoraj o 3,3 proc. i kosztowała 190,97 USD/t, czyli najwięcej od 13 lutego br. Cena kukurydzy na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. do 167,02 USD/t. Po zamknięciu wczorajszych notowań na CBOT opublikowano tygodniowy raport o postępie zasiewów zbóż jarych w USA. Nadal występują duże opóźnienia w zasiewach kukurydzy spowodowane nadmiernymi opadami. Do ostatniej niedzieli obsiano jedynie 67 proc. planowanej powierzchni przy średniej z ostatnich pięciu lat wynoszącej dla tego okresu 96 proc. Analitycy oczekiwali wzrostu obsianej powierzchni wyższego o 4 pkt. proc. Tempo zasiewów amerykańskiej kukurydzy jest najwolniejsze w historii raportowania. Wczorajsze dane przełożyły się na wzrost notowań amerykańskich zbóż w handlu nocnym. Nad ranem naszego czasu kukurydza na giełdzie w Chicago zyskuje ponad 2 proc., a pszenica ponad 1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena nie zmieniła się (185,25 euro/t - 793 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 3,33 proc. (190,97 USD/t - 731 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 1,21 proc. (167,50 euro/t - 717 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,64 proc. (167,02 USD/t - 640 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10