Bardzo dobre dane eksportowe zbóż w USA nie pomogły notowaniom pszenicy i kukurydzy na giełdzie w Chicago. Piątek zakończył się spadkiem ceny pszenicy o 1,4 proc., a przez cały ubiegły krótszy tydzień (w czwartek Święto Dziękczynienia) notowania obniżyły się o 3,0 proc. Ogłoszone w piątek tygodniowe zamówienia eksportowe na amerykańską pszenicę wyniosły 712,5 tys. t i znacznie przekroczyły oczekiwania analityków mieszczące się w przedziale 350 tys. t- 550 tys. t. Z kolei spadkom ceny sprzyjały korzystne prognozy pogody w pasie upraw amerykańskiej pszenicy.

Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła o 1 mln t szacunki światowej produkcji pszenicy w obecnym sezonie do rekordowych 749 mln t. W ostatnim tygodniu eksport unijnej pszenicy wyniósł 481 tys. t, a od początku sezonu (1 lipca) osiągnął wartość 9,4 mln t. Notowania pszenicy na Matif w piątek nie zmieniły się, a przez ubiegły tydzień wzrosły o 0,4 proc. (wyznaczając we wtorek najwyższą cenę od czterech miesięcy).

Tygodniowe zamówienia eksportowe na amerykańską kukurydze wyniosły aż 1,69 mln t i znacznie przekroczyły górną granicę oczekiwań rynku (0,9 mln t- 1,2 mln t). Jednak cena w piątek spadła o 0,4 proc., a w ujęciu tygodniowym wzrosła o 1,1 proc. Notowania kukurydzy na giełdzie w Paryżu w piątek nie zmieniły się, a przez tydzień cena wzrosła o 0,8 proc. Piątek był dwunastą z rzędu sesją notowań podczas których cena kukurydzy nie spadła, w tym dziesięć razy wzrosła.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena w piątek nie zmieniła się (168,25 euro/t- 742 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,43 proc. (145,41 USD/t- 605 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena nie zmieniła się (166,50 euro/t- 734 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,43 proc. (137,49 USD/t- 572 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10