Wczorajsze niewielkie zmiany cen kontraktów zbożowych na paryskiej giełdzie jak również znacznie mniejsze obroty niż zazwyczaj wynikały z braku notowań zbóż na największej giełdzie rolnej na świecie w Chicago ze względu na Święto Pracy w USA, a co za tym idzie również z braku inwestorów zza oceanu.

Co prawda pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała wczoraj o 0,8 proc. i kosztowała 187,75 euro/t (837 zł/t), to jednak z uwagi na bardzo bliski termin końca notowań (za 3 dni) i co za tym idzie znacznie malejące obroty i zwiększająca się przypadkowość cen nie należy notowań tej serii traktować za w pełni miarodajne. Kolejna najbliższa seria z dostawą w grudniu podrożała wczoraj o 0,1 proc. i kosztowała 188,5 euro/t (841 zł/t),a w ujęciu rocznym zyskała 18,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 166,75 euro/t (743 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 3,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wczoraj spadła o 0,79 proc. (187,75 euro/t- 837 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena w piątek spadła o 0,82 proc. (135,62 USD/t- 745 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wczoraj wzrosła o 0,15 proc. (166,75 euro/t- 743 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena w piątek spadła o 1,50 proc. (135,62 USD/t- 506 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10