Zgodnie z informacją z oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego żniwa w zdecydowanej większości województw w Polsce zakończyły się lub dobiegają końca.

Jedynie w północnej części kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie) sytuacja przedstawia się inaczej. Tam z uwagi na trudne warunki pogodowe (opady, wichury, burze) do zbioru pozostało jeszcze ok. 30 proc. powierzchni zasiewów zbóż.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln t – o ok. 8 proc. więcej niż w 2016 roku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż wyniosła 7,0 mln ha tj. o niecałe 3 proc. więcej niż w 2016 r. Również plony mogą być wyższe od ubiegłorocznych o 3 proc. i wynieść 3,9 t/ha.

- Polska w ostatnim okresie stała się znaczącym unijnym eksporterem zbóż, głównie pszenicy i skutecznie konkuruje z innymi eksporterami o rynki krajów trzecich – podkreślił szef resortu dodając, że – eksport zboża z Polski w sezonie 2016/2017 był o 50 proc. większy w porównaniu do średniej z lat 2011-2015, a eksport samej pszenicy był o 60 proc. większy niż w latach 2011-2015.

Umacniamy pozycję eksportową na tradycyjnych rynkach zbytu polskiego zboża takich jak kraje Unii Europejskiej, Arabia Saudyjska, Algieria, Egipt, ale też pozyskujemy nowe rynki.

Jednocześnie dostawy zbóż z tegorocznych zbiorów przyczyniły się do spadku cen w okresie żniw. Ceny zakupu zbóż utrzymują się jednak na poziomie znacznie wyższym niż przed rokiem.

Wg bieżącego notowania zakłady zbożowe objęte monitoringiem MRiRW:

  • za pszenicę konsumpcyjną płaciły średnio 638 zł/t – o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem, 
  • za żyto konsumpcyjne – 541 zł/t – o 11,2 proc. więcej niż przed rokiem,
  • za kukurydzę – 742 zł/t – o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Cena kukurydzy w Polsce była wyższa niż średnia cena kukurydzy dla UE. Ceny pszenicy i żyta były nieco niższe od średnich cen w UE.

W sezonie 2016/2017 znacznie wzrósł eksport polskiej kukurydzy. Wyniósł on blisko 2 mln ton, tj. ok. 3,5 razy więcej niż w sezonie poprzednim.

Minister Jurgiel zwrócił uwagę, że wielokrotnie postulował na forum unijnym o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż mając na uwadze potrzebę poprawy warunków gospodarowania krajowych producentów zbóż. Z dniem 8 sierpnia 2017 r. Komisja Europejska zwiększyła poziom ochrony celnej dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo (importowanych poza kontyngentami – 5,16 EUR/tonę), zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż. Poinformował także, że Polska zabiega również o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż w celu zwiększenia efektywności mechanizmu interwencji na tym rynku.