Jak wynika z środowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. wzrosły wobec listopada br. o 0,8 proc. W porównaniu z grudniem 2018 r. ceny zwiększyły się o 3,4 proc., wobec 2,6 proc. w listopadzie (rdr).

"Dane zaprezentowane przez GUS dają pełniejszy obraz obszarów, które w największym stopniu przyczyniły się do przyspieszenia dynamiki cen w grudniu ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami analityków MR była to kategoria +transport+, gdzie wzrost cen wyniósł +0,5 proc. rok do roku (wobec spadku w listopadzie o 3,4 proc.)" - wskazali analitycy resortu rozwoju. Zaznaczyli, że w grudniu przyspieszyła ponadto dynamika cen żywności (mięso wieprzowe i cukier) i napojów bezalkoholowych (cała kategoria +6,9 proc. rdr). Na listopadowym poziomie utrzymało się natomiast spadkowe tempo cen nośników energii (-1,8 proc. rdr).

- W ocenie MR w styczniu roczny wskaźnik cen będzie oscylował w okolicach poziomu 3,9 proc. Choć w całym 2020 r. inflacja powinna ponownie znaleźć się w dopuszczalnym paśmie wahań NBP - ocenił resort. Zdaniem jego analityków "w styczniu w kierunku nasilenia się presji inflacyjnej oddziaływać będą między innymi ceny w kategorii "Transport".

"Podobnie jak to miało miejsce miesiąc wcześniej, w styczniu 2020 r. należy również oczekiwać wyższej dynamiki cen żywności" - prognozuje MR. Resort nie wyklucza jednak sezonowych spadków cen w kategorii "odzież i obuwie".