Początki działalności eksportowej firmy Mlekovity miały miejsce ponad 30 lat temu. Wtedy to Mlekovita sprzedawała zagranicznym kontrahentom tzw. „półprodukty”. Obecnie firma dostarcza zagranicę ponad 1000 różnych produktów mleczarskich.

Na uwagę zasługuje sukces, jaki Mlekovita odniosła na rynku niemieckim. Wartość eksportu na ten rynek stanowi obecnie ponad 1/5 całego eksportu. Jest to największy oraz najdynamiczniej rozwijający się rynek eksportowy firmy.

Jako jedyna firma na rynku polskim Mlekovita prowadzi bezpośrednią obsługę detalicznych klientów niemieckich przez własne oddziały zlokalizowane w Kościanie, Wolsztynie i Pyrzycach.