-Przedstawiciele młodego pokolenia i kobiety - niezależnie od ich wieku - są to grupy przykładające dużą wagę, do jakości jedzenia, aktywnie szukające informacji o właściwościach odżywczych. Źródłem ich wiedzy już wkrótce będą lokalne społeczności oraz w większej mierze media społecznościowe. Można, zatem stwierdzić, że wpływ konsumentów na branżę spożywczą będzie większy niż kiedykolwiek – mówi Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę. 

Zdaniem autorów raportu „Przyszłość globalnego sektora rolno-spożywczego”, rosnąca świadomość konsumentów, szczególnie tych młodych, objawiać się będzie m.in. wzrostem zainteresowania dobrostanem zwierząt i tym, jak traktowane są przez firmy spożywcze. Może to skłonić konsumentów do zainteresowania się alternatywnymi, bogatymi w białko produktami, jak tofu czy owoce morza. 

- Klasyczne źródła białka pierwszej generacji to soja, groszek i serwatka, jednak coraz większą rolę odgrywać będą źródła drugiej generacji, jak wodorosty, ryż, rzepak, a na horyzoncie widać już trzecią generację - owady, algi, pływające rośliny wodne oraz biologiczne źródła syntetyczne. Rosnąca świadomość społeczna wywiera presję na firmy, aby postępowały w sposób bardziej odpowiedzialny społecznie oraz pojmowały tworzenie wartości, jako długofalową inwestycję w społeczeństwo– tłumaczy Bartosz Urbaniak. 

Bank wskazuje też na wzrost emancypacji i siły nabywczej kobiet, jako istotny czynnik kształtujący przyszłość branży spożywczej. Kobiety nie tylko zarabiają coraz więcej (w skali światowej 12 bln dolarów amerykańskich rocznie), ale również kontrolują istotną część wydatków gospodarstw domowych -  ok. 20 bln dolarów w rocznych wydatkach konsumpcyjnych (Global Gender Gap Index 2017, World Economic Forum). Co więcej, szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat zarobki mogą wzrosnąć do 18 bln dolarów, a kontrolowane przez kobiety wydatki gospodarstw domowych do 28 bln dolarów. 

- Te procesy są bardzo istotne dla systemu żywności, ponieważ badania pokazują, że większa kontrola w rękach kobiet w zakresie wydatków gospodarstw domowych oznacza rosnące wydatki na żywność, zdrowie, edukację oraz ubrania dla dzieci. Kobiety są także bardziej skłonne do zmiany swoich nawyków żywieniowych. Jeżeli są aktywne zawodowo, częściej sięgają po przetwarzane posiłki gotowe do spożycia, ale jednocześnie zdrowe – dodaje Bartosz Urbaniak.

Alternatywne źródła białka będą zyskiwały na znaczeniu również, dlatego, że wzrost liczebności klasy średniej w Azji i Afryce może spowodować przechodzenie na zachodnie wzorce konsumpcji i pociągnąć za sobą wzrost spożycia białka zwierzęcego, co przełoży się na spadek eksportu tego typu żywności z tych krajów.

Zmiany demograficzne i rosnąca świadomość konsumentów to nie jedyne czynniki, które eksperci Banku BGŻ BNP Paribas wskazują, jako istotne dla przyszłości branży. Dużą rolę odegra postęp technologiczny, który zwiększy wydajność produkcji rolnej.

- Rosnące koszty siły roboczej, zindywidualizowane potrzeby sektora detalicznego, coraz szybsze tempo współczesnego życia oraz kwestie środowiskowe tworzą silny popyt na innowacje, wśród których można wymienić hodowlę owadów, rolnictwo wertykalne oraz wszelkie sposoby przemiany produkcji roślin i białka na powietrzu w produkcję wewnątrz budynków. Na branżę rolno-spożywczą wpływ mają naturalnie także zmiany zachodzące w powiązanych sektorach, jak internetowe sklepy spożywcze czy rynki restauracyjne – podsumowuje Bartosz Urbaniak.