Według wstępnych danych europejskiej federacji wytwórców pasz (FEFAC), w 2014 roku produkcja mieszanek paszowych w Unii Europejskiej wyniosła 153,6 mln ton, tj. o 0,6 proc mniej w porównaniu z wynikami z 2013 roku podaje FAMMU/FAPA.

W odróżnieniu od wielu pozostałych unijnych krajów Polska w ubiegłym roku odnotowała istotny wzrost produkcji gotowych pasz - oceniany w skali roku na 7 proc. do 9,3 mln ton. Produkcja w Niemczech, Francji i Włoszech utrzymywała się na poziomie podobnym do 2013 r., natomiast jej spadek odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii i Holandii. Niemcy utrzymały swoją pozycję lidera w unijnej produkcji mieszanek paszowych (ok. 23,5 mln ton). Ceny pasz w 2013 r. i 2014 roku charakteryzuje tendencja zniżkowa, co związane jest ze spadkiem notowań zbóż i oleistych. Według FEFAC, tendencja ta utrzyma się także na początku 2015 roku. Przemawiają za tym przede wszystkim wysokie zbiory soi w krajach Ameryki Południowej. Ostateczne wyniki ubiegłorocznej produkcji federacja zaprezentuje na posiedzeniu planowanym na 10 czerwca br. w Kolonii (58th FEFAC General Assembly).