Produkcja mleka w 2016 r. w Australii wyniosła 651 tys. ton, czyli o 6,7 proc. albo 9,07 mln ton mniej w porównaniu do 2015 r. Była to najniższa produkcja od 2013 r. Przyczyną spadku produkcji prócz niskich cen w pierwszym półroczu ub.r. były powodzie w Tasmanii, a w niektórych rejonach kraju susze.

W czasie kończącego się 31 maja sezonu 2016/2017 spodziewany jest spadek produkcji mleka rzędu 5 proc. Od lipca do października 2016 r. dostawy mleka były niższe o ponad 10 proc. niż w 2015 r. W grudniu były niższe o 4,1 proc. w porównaniu z grudniem 2015 r.

Dotkliwy był też spadek produkcji mleka w Nowej Zelandii w 2016 r. Według danych nowozelandzkiego związku mleczarni (DCANZ), w ubiegłym roku wyprodukowano 21,17 mln ton mleka, czyli o 363 tys. ton, albo 1,7 proc. mniej niż w 2015 r. Na skutek mniejszych dostaw mleka oraz niższej zawartości tłuszczu i białka w mleku spadła produkcja artykułów mlecznych.

W całym sezonie 2016/2017 kończącym się w maju br. Fonterra oczekuje spadku dostaw mleka o 6 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem.