Redukcja nastąpiła na skutek zmniejszenia prognoz produkcji kukurydzy w RPA i na Białorusi jej wpływ ten jednak zmniejszony w związku ze wzrostem prognozy dla Argentyny.

Prognoza produkcji dla RPA zakłada o 2 mln ton niższą wartość niż szacowano w lutym. Powodem jest susza i wysokie temperatury w zachodnich i centralnych regionach kraju. Prognoza produkcji na Białorusi została obniżona o 0,1 mln ton na skutek zmniejszenia areału zbiorów.

Mimo lekkiego zmniejszenia areału zbiorów na skutek powodzi, prognoza produkcji została podwyższona o 0,5 mln ton.