Światowe dostawy w nowej prognozie na sezon 2015/2016 zostały obniżone o 3,3 mln ton do 732,32 mln ton przede wszystkim za przyczyną zmniejszenia szacunków produkcji.

Największą zmianą w produkcji jest jej spadek dla Indii o 2,4 mln ton oraz dla Australii o 1,5 mln ton. Prognoza dla UE została zmniejszona o 0,5 mln ton.

Wielkość prognozowanego światowego handlu zagranicznego w stosunku do poprzedniego raportu została obniżona o 0,4 mln ton. Stało się to przede wszystkim na skutek obniżenia oczekiwań eksportu australijskiego o 1,0 mln ton, rosyjskiego o 0,5 mln ton. Spodziewany jest natomiast wzrost w przypadku Argentyny o 0,5 mln ton.

Zmniejszona została też światowa prognoza zużycia pszenicy o 2 mln ton do 709,4 mln ton. Przyczyniło się do tego mniejsze: o 1,0 mln ton zużycie w Indiach, po 0,4 mln ton zużycie w Egipcie i Iraku oraz o 0,3 mln ton na Filipinach.