Światowe dostawy w stosunku do prognozy z marca zostały zredukowane o 1,6 mln ton do 1,504 mld ton. Znaczna część spadku spowodowana jest niższymi zapasami początkowymi kukurydzy w Brazylii oraz obniżeniem prognozy produkcji kukurydzy w RPA o 0,5 mln ton i na Filipinach o 0,3 mln ton oraz prosa w Indiach o 0,3 mln ton.

Globalne zużycie zbóż paszowych ma wzrosnąć o 0,5 mln ton do 1,262 mld ton przez wyższe zużycie kukurydzy w Indiach i RPA i jęczmienia w Chinach, przy spadku zużycia kukurydzy w Wenezueli.

Prognoza światowego importu zbóż paszowych została podniesiona o 0,4 mln ton do 160, 69 mln ton. Wzrośnie import kukurydzy przez RPA, Filipiny i Meksyk, a jęczmienia przez Chiny. Niewielka redukcja importu kukurydzy dotyczyć będzie Indonezji i Wenezueli.

Spodziewane światowe zapasy końcowe zbóż paszowych w sezonie 2015/2016 zostały zmniejszone o 0,1 mln ton.