Światowe zbiory kukurydzy na ziarno w 2015 r. są szacowane przez Międzynarodową Radę Zbożową (IGC) na 967 mln ton, przez amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) na 978 mln ton, a przez niemiecki dom handlowy AMD na 985,6 mln ton.

Jak informuje Coceral, w EU trzeba liczyć się z mniejszymi o 15 mln ton zbiorami kukurydzy na ziarno niż przed rokiem, gdy wyniosły one 74 mln ton.

KE szacuje unijne zbiory kukurydzy na 58,7 mln ton. Przy czym najsilniejsze spadki zbiorów oczekiwane są we Francji, Rumunii i na Węgrzech.

Według niemieckiego komitetu kukurydzy (DMK), na skutek suszy wielu regionach Niemiec kukurydza wykształciła mniejsze nasiona i kolby. Często rośliny nie były w stanie w ogóle wykształcić kolb.

Jak informuje DMK, w Niemczech w Niemczech zbiory kukurydzy mogą być mniejsze o około1/3 od ubiegłorocznych, KE szacuje je na 4,6 mln ton, a Raiffeisen na 3,9 mln ton. Szacunki niemieckiego urzędu statystycznego są jeszcze niższe – 3,57 mln ton.