Powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej pod zbiory w 2016 r. wyniosła 14,8 mln ha, wobec 15,2 mln ha pod zbiory w 2015 r. Około 10 proc. roślin jest obecnie w złej kondycji.

Niektórzy rolnicy oceniają stan plantacji pszenicy ozimej znacznie gorzej. Twierdzą, że starty zimowe mogą wynieść nawet do 15 proc., choć pewność, co do rzeczywistego zakresu strat, mogą mieć dopiero za kilka tygodni.

Rosyjscy rolnicy planują też zmniejszenie o 1,6 proc. zasiewów pszenicy jarej w stosunku do 2015 r.