W raporcie z 10 marca USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) obniżył prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 w stosunku do lutowego raportu o 0,7 mln t  do - jednak nadal historycznie rekordowych 1999,84 mln t. Zapasy końcowe mają spaść w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca o 5,71 mln t do 416,77 mln t. W sezonie poprzednim produkcja światowa zbóż wyniosła 1996,72 mln t, a dwa lata wcześniej 1794,8 mln t.

W stosunku do raportu sprzed miesiąca nieznacznie obniżono prognozę globalnych zbiorów pszenicy z rekordowych 725,03 mln t do nadal rekordowych 724,76 mln t (716,14 mln t w sezonie 2013/14 i 658,54 mln t w 2012/13). Zapasy końcowe mają wynieść 197,71 mln t (wobec 197,85 mln t szacowanych w lutym i 187,46 mln t na koniec poprzedniego sezonu). USDA zmniejszyła prognozę zbiorów pszenicy w Brazylii z 6,3 mln t do 5,9 mln t, natomiast zwiększyła na Białorusi z 2,6 mln t do 2,9 mln t. produkcja w Unii Europejskiej pozostała na niezmienionym poziomie 155,69 mln t, natomiast prognozowany eksport zwiększono o 0,5 mln t do 31,5 mln t. W obecnym sezonie UE po raz pierwszy będzie największym światowym eksporterem pszenicy!.

O 1,63 mln t w stosunku do lutowego raportu zmniejszono prognozę światowej produkcji kukurydzy do 989,66 mln t (989,61 mln t w poprzednim sezonie i 868 mln t w 2002/13). Zapasy końcowe mają być mniejsze w stosunku do raportu z lutego o 4,36 mln t i wyniosą 185,28 mln t. Podniesiono prognozę zbiorów tego ziarna w Argentynie o 0,5 mln t do 23,5 mln t, natomiast obniżono w RPA o 2 mln t do 11,5 mln t.