Bez doliczania wsparcia do eksportu artykułów mlecznych zawartych w produktach spoza załącznika I, wydatki przewidziane na 2013 rok cechuje niemal 17,5 proc. spadek wobec wartości zapisanych nominalnie dla 2012 r.- podaje FAMMU/FAPA w raporcie dotyczącym rynku mleka i produktów mleczarskich.

Z kolei wydatki na 2012 ustalono na poziomie osiemnastokrotnie wyższym od wydatków poniesionych w 2011 roku. Ten spadek to m.in. rezultat nieuwzględniania takich środków pomocowych jak 300 mln EUR z pakietu płatności dodatkowych dla producentów mleka, które pod presją państw członkowskich znalazły się w ubiegłorocznym budżecie - analizuje FAMMU/FAPA.

Ze względu na wysoki poziom światowych cen produktów mleczarskich na refundacje eksportowe w 2012 przeznaczono zaledwie 1 mln EUR, na 2013 rok natomiast tylko 0,1 mln EUR. Środki na zarządzanie podażą masła i tłuszczu mlecznego utrzymano na bardzo skromnym poziomie.
Natomiast na 2012 rok znacznie więcej (+40,2 proc. do wartości 90 mln EUR) przeznaczono na pomoc do spożycia mleka w szkołach.

Jak informuje FAMMU/FAPA budżet mleczarski na 2013 rok jest ponad 0,8 razy niższy niż kwota przewidziana na wsparcie mleczarstwa rok wcześniej.

- Uwagę zwraca przede wszystkim ogromny spadek kosztów refundacji eksportowych. Zauważyć można podobną jak przed rokiem wartość innych środków (mleko i przetwory mleczne). Pozycja ta obejmuje środki przeznaczone na pokrycie wszelkich innych wydatków dotyczących sektora mleka na mocy rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jak również wszelkich innych zaległych sald wynikających ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, nieobjętych środkami w ramach innych pozycji artykułu 05 02 12. Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków poniesionych zgodnie z art. 44 i 186 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Ponadto w wydatkach na mleczarstwo nie został uwzględniony pakiet pomocowy dla rolników państw członkowskich w UE w kwocie 300 mln EUR, który zostanie wypłacony z innych pozycji budżetowych - czytamy w raporcie FAMMU/FAPA.