Co więcej, spadek globalnych cen owoców i warzyw przyczynił się do jeszcze głębszego spadku wartości sprzedaży. Wyniosła ona 1,02 mld euro w stosunku do 1,27 mld euro w sezonie poprzednim. W największym stopniu na zmniejszenie wywozu miał wpływ spadek eksportu jabłek. Według danych Eurostatu, ten zamknął się wolumenem 890 tys. t - o 20,3 proc. niższym niż w analogicznym okresie przed rokiem i o 29,5 proc. niższym od rekordowego eksportu w sezonie 2012/2013. Warto dodać, że jego dynamika eksportu jabłek w ostatnim kwartale 2014/2015 wyraźnie spowolniła. Łącznie od kwietnia do czerwca br. z Polski wyeksportowano 264 tys. ton jabłek - o 35 proc. mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Duży wpływ na spadek eksportu owoców i warzyw świeżych miało również zmniejszenie sprzedaży zagranicznej kapust. Łącznie z Polski w całym sezonie 2014/2015 wyeksportowano ich nieco ponad 112 tys. t - o 42 tys. t mniej niż w sezonie poprzednim. Znacznie, bo o 29 proc., zmniejszył się również wywóz pomidorów z naszego kraju. Dane Eurostatu wskazują, że w sezonie 2014/2015 wyniósł on 83,5 tys. t wobec 113 tys. t rok wcześniej. Przyczyną spadku w przypadku tych trzech kategorii było ograniczenie sprzedaży na rynek rosyjski. Biorąc pod uwagę eksport owoców i warzyw świeżych poza Rosję, ta zwiększyła się jednak o 12,4 proc. do 1 759 tys. t. Krajem do którego sprzedaż wzrosła w największym stopniu w ujęciu wolumenowym była Białoruś (27 proc. do 340 tys. t). Białoruś stała się jednocześnie największym odbiorcą polskich owoców i warzyw w sezonie 2014/2015. Na znaczeniu zyskały kraje takie jak Serbia (+20,3 tys. t), Ukraina (+22,1 tys. t), Bośnia i Hercegowina (+12,3 tys. t) oraz Kazachstan (+10 tys. t).

W strukturze geograficznej polskiego eksportu zwiększyło się znaczenie krajów Afryki Północnej - Egiptu i Algierii, do których wyeksportowano łącznie 13,3 tys. t owoców i warzyw świeżych - 5,3-krotnie więcej niż sezon wcześniej. Pomijając zmiany w polskim eksporcie na rynki poza unijne, należy zauważyć, że wzrosła także sprzedaż owoców i warzyw do krajów Unii Europejskiej - łącznie o 26 proc. do 977 tys. t. Dużą dynamiką wzrostu charakteryzował się eksport do Litwy i Łotwy, w przypadku, których eksport zwiększył się łącznie o 83 tys. t. Dostawy owoców i warzyw na Cypr zwiększyły się o 32,3 tys. t. Największym unijnym odbiorcą polskich owoców i warzyw świeżych pozostały Niemcy. Mimo 7 proc. spadku rok do roku eksport z Polski do tego kraju ukształtował się na poziomie 82,3 tys. t. 

Jak podaje IERiGŻ-PIB, w lipcu br., w stosunku czerwca br., wzrosły ceny detaliczne selerów (o 26 proc.), buraków ćwikłowych (o 14 proc.), i cebuli (o 6%), a obniżyły się ceny pomidorów i kalafiorów (o 22 proc.), a także papryki (o 15 proc.), ogórków gruntowych (o 12 proc.) oraz marchwi (o 6 proc.). W relacji do lipca 2014 r. wzrosły ceny detaliczne marchwi (o 38 proc.), kapusty białej (o 6 proc.), buraków ćwikłowych (o 4 proc.) oraz ogórków gruntowych (o 2 proc.), a obniżyły się ceny pomidorów (o 24 proc.), papryki (o 15 proc.), kalafiorów (o 13 proc.), selerów (o 5 proc.), porów i cebuli (o 4 proc.).

Według IERiGŻ-PIB, w sierpniu 2015 r. w relacji do sierpnia poprzedniego roku ceny jabłek na rynkach hurtowych zmniejszyły się o 3 proc. Wyższe ceny za jabłka oferowały spółdzielnie ogrodnicze (o 33 proc.) oraz firmy eksportujące (o 48 proc.).

W sierpniu 2015 r. w porównaniu do lipca br. ceny jabłek zmniejszyły się na rynkach hurtowych o 20 proc., a oferowane przez spółdzielnie ogrodnicze i firmy eksportowe po 26 proc.

opr. na podstawie analizy Banku BGŻ BNP Paribas