Jak informują analitycy BGŻ było to konsekwencją przede wszystkim spadku eksportu warzyw mrożonych, mających największy udział w strukturze eksportu krajowych przetworów warzywnych - o 10,2 proc. do poziomu 260 tys. t.

Zmniejszenie się eksportu mrożonych warzyw nastąpiło mimo wzrostu wolumenu krajowej produkcji tych produktów. Według GUS, w pierwszych 10 miesiącach 2011 roku zakłady, w których liczba pracujących wynosiła 50 osób i więcej, wyprodukowały 416 tys. ton mrożonych warzyw, tj. o 4,2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, co było możliwe między innymi dzięki znacznie lepszym zbiorom warzyw w kraju.

Wzrost produkcji widoczny był szczególnie we wrześniu, kiedy to wyprodukowano 74 tys. mrożonek warzywnych - aż o 20,3 proc. więcej w relacji do września roku poprzedniego.

W omawianym okresie (I-X 2011 r.) nastąpił również spadek sprzedaży za granicę suszy, a także konserw warzywnych, odpowiednio o 11 i 2 proc. r/r. Nieznaczenie wzrósł natomiast eksport marynat z warzyw (o 0,5 proc. do poziomu 25 tys. t), mimo spadku ich produkcji aż o ponad 9 proc. - wynika z ekspertyz BGŻ.

Spadek wolumenu eksportu krajowych przetworów warzywnych odbił się negatywnie na jego wartości. Według informacji podanych przez IERiGŻ-PIB, w analizowanym okresie został on wyceniony na 278 tys. euro, tj. na poziomie o 2 proc. niższym w porównaniu do pierwszych 10 miesięcy 2010 roku.

Korzystnym zjawiskiem dla eksporterów było jednak osłabienie się złotego wobec euro w drugiej połowie roku, które przełożyło się na poprawę opłacalności sprzedaży produktów za granicę. Pozytywnie na sytuację w branży przetwórczej w tym okresie wpływał także dostęp do taniego surowca, ceny znacznej części krajowych warzyw były bowiem znacznie niższe w porównaniu do roku poprzedniego.