W nowym raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) podniesiono o 0,3 mln t prognozę eksportu zbóż z Ukrainy w sezonie 2015/16 do 32,4 mln t. Zwiększenie wynikało ze znacznego podwyższenia prognozy eksportu pszenicy (+1,3 mln t), co zniwelowało obniżenie prognozy dla kukurydzy (-1,0 mln t).

Gdyby obecna prognoza sprawdziła się, wówczas wielkość ta byłaby drugą najwyższą w historii, choć wciąż o 1,7 mln t (5 proc.) mniejszą od rekordu z sezonu 2014/15. Tym samym nasz wschodni sąsiad utrzyma się na trzeciej pozycji na świecie pod względem eksportu zbóż, z udziałem 10,3 proc., po Stanach Zjednoczonych z prognozowanym eksportem wielkości 77,8 mln t oraz UE z 40,5 mln t. Ukraina wyprzedza pod tym względem Rosję (31,7 mln t), Brazylię (30,0 mln t) i Argentynę (27,0 mln t).

Atutem Ukrainy są niewątpliwie bardzo dobre gleby, korzystny klimat, niskie koszty produkcji oraz bardzo dobre położenie względem głównych importerów skoncentrowanych wokół Morza Śródziemnego.

Ukraina ma szczególnie duże znaczenie w eksporcie kukurydzy i jęczmienia. Według IGC, w bieżącym sezonie Ukraina wyeksportuje 16,0 mln t kukurydzy. To wyraźnie mniej niż w ostatnich dwóch latach, kiedy przeciętnie sprzedaż wynosiła 19,0 mln t. Niemniej jednak ta ilość wciąż zapewnia czwarte miejsce na świecie (po Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie) i pierwsze na półkuli wschodniej, z udziałem 12,8 proc. Główni odbiorcy leżą w trzech regionach: UE, Afryce Północnej i Azji Wschodniej. Jak wynika z danych ONZ, w 2014 r. do krajów UE, szczególnie Hiszpanii, Holandii i Włoch, trafiło prawie 8,0 mln t ukraińskiej kukurydzy. Z kolei do Północnej Afryki 3,5 mln t, a do Azji Wschodniej 3,3 mln t. Polska znalazła się w zestawieniu krajów importerów na 23 miejscu z przywozem wielkości 70 tys. t. Wydaje się, że w bieżącym sezonie import ten może być jednak większy.

Jeśli chodzi o jęczmień, to jego wywóz z Ukrainy w bieżącym sezonie może być aż o połowę niższy niż w sezonie 2014/15. IGC prognozuje, że wyniesie on tylko 2,2 mln t, co i tak stanowić będzie 9,1 proc. światowego eksportu.

Nieco mniejsze znaczenie ma Ukraina dla międzynarodowego rynku pszenicy. Z prognozowanym eksportem w sezonie 2015/16 na poziomie 14,0 mln t zajmie szóste miejsce na świecie z udziałem 9,3 proc. W 2014 aż 2,8 mln t (27 proc.) ziarna trafiło do Egiptu. To prawie trzy razy więcej niż do wszystkich krajów UE (1,0 mln t). Dużo ukraińskiej pszenicy trafia również do pozostałych krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Polska znalazła się w tym zestawieniu na 48 miejscu z wielkością importu 3 tys. t. Zdecydowana większość eksportu odbywa się drogą morską przez Morze Czarne, stąd mimo wspólnej granicy, udział naszego kraju w handlu zbożami z Ukrainą jest znikomy.