Wtorkowe raporty USDA rozczarowały inwestorów. Po ich publikacji (godz. 18 naszego czasu) doszło do silnej przeceny kontraktów terminowych na  pszenicę i kukurydzę w Chicago. Znaczny spadek dotknął również pszenicę w Paryżu, natomiast cena kukurydzy ostatecznie pozostała na poziomie poniedziałkowym.

Według USDA całkowita powierzchnia upraw pszenicy w USA wyniesie 55,367 mln akrów i będzie o 3 proc. niższa od ubiegłorocznej. Analitycy oczekiwali danych na poziomie 55,7 mln akrów. Zapasy na 01 marca br. pszenicy w tym kraju wyniosły 1,124 mld buszli i były o 6 proc. wyższe w porównaniu z 01 marca 2014 r. Rynek oczekiwał danych na poziomie 1,14 mld buszli.

Prognozowana powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosi 89,2 mln akrów (89,0 mln wg oczekiwań rynku) i będzie o 2 proc. niższa wobec 2014 r. Jeżeli prognoza USDA się sprawdzi będzie to trzeci z rzędu rok spadku areału uprawy kukurydzy i najmniejszy od 2010 r. Zapasy ziarna na 01 marca 2015 r. wyniosły 7,744 mld buszli i były o 11 proc. wyższe niż w ub.r. (analitycy oczekiwali 7,6 mld buszli).

Patrząc na powyższe dane USDA w kontekście oczekiwań rynkowych wydaje się, że reakcja rynku (silne spadki cen) była przesadzona, szczególnie, że najbliższy sezon (spadek areału zasiewów i niepewna pogoda- susza) może znacznie ograniczyć zbiory.

Pszenica Matif, kontrakt majowy-  notowania spadły o 1,96 proc. (187,50 euro/t- 767 zł/t).
Wykres 1

Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3


Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 3,49 proc. (188,03 USD/t- 717 zł/t).
Wykres 4


Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5


Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena nie zmieniła się (163,75 euro/t- 670 zł/t).
Wykres 6

Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7


Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 4,63 proc. (148,12 USD/t- 565 zł/t).
Wykres 9


Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10