Po trzydniowej przerwie (w poniedziałek święto) we wtorek powróciły notowania kontraktów zbożowych na giełdzie w Chicago. Niestety nie był to dobry dzień dla posiadaczy pozycji długich. Silny spadek ceny dotknął przede wszystkim amerykańską pszenicę.

Po części był to wynik umacniającego się dolara wobec euro, a co za tym idzie pogorszenie pozycji eksportowej USA wobec Europy. Ale też po części silne ulewy! Przeważyła następująca interpretacja faktów: co prawda silne ulewy, grad i powodzie na południu zniszczyły część upraw pszenicy, ale z drugiej strony wzrost wilgoci poza epicentrum wydarzeń wpłynie na lepsze wypełnienie ziarna.

Spadająca cena pszenicy w Chicago pociągnęła za sobą zniżkę notowań pszenicy w Paryżu, ale w znacznie mniejszym stopniu (0,8 proc.) i kukurydzy po obu stronach Atlantyku. Kukurydza na CBoT jest już najtańsza od trzeciej dekady października 2014 r., a na Matif od 5 marca br.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,82 proc. (181,00 euro/t- 747 zł/t).
Wykres 1


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 4,22 proc. (181,33 USD/t- 687 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 0,16 proc. (152,75 euro/t- 631 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8


Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,39 proc. (139,76 USD/t- 530 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10