Dzisiejszy atak Rosji na Ukrainę spowodował silne wzrosty cen pszenicy i kukurydzy na giełdzie w Chicago w handlu nocnym (elektronicznym). Ok. godz. 10 naszego czasu pszenica i kukurydza notowane są na górnych poziomach widełek dziennej zmiany ceny- blisko 6 proc. Notowania na giełdzie w Paryżu ruszą o 10:45.

Po otwarciu giełdy w Paryżu pszenica drożeje 15 proc., rzepak 8 proc., kukrydza 7 proc.!!!!

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała wczoraj na MATIF o 3,1 proc. do 287,00 euro/t (1302 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 17,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 2,3 proc. i wyniosła 267,75 euro/t (1214 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 16,7 proc. Aktualna cena jest najwyższa od 5 sierpnia 2021 r.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym podrożała o 3,8 proc. i kosztowała 321,87 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,6 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od listopada 2012 r. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 1,3 proc. i wyniosła 269,18 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 23,5 proc. Aktualna cena jest najwyższa od czerwca ub.r.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 3,05 proc. (287,00 euro/t - 1302 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 3,8 proc. (321,87 USD/t - 1285 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 2,29 proc. (267,75 euro/t - 1214 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 1,33 proc. (269,18 USD/t - 1075 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10