Drugi dzień z rzędu spadały ceny kontraktów zbożowych na światowych giełdach, szczególnie mocno na giełdzie w Chicago. Spadkom cen sprzyjało pogorszenie nastrojów w kontekście obaw o światową gospodarkę (taniały również inne surowce- np. ropa, miedź, gaz).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj na Matif potaniała o 1,3 proc. i kosztowała 299,00 euro/t (1396 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła o 1,1 proc. i wyniosła 289,25 euro/t (1350 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 15,7 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 3,9 proc. do 273,92 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 2,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła o 2,5 proc. i wyniosła 257,37 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,32 proc. (299,00 euro/t- 1396 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 3,87 proc. (273,92 USD/t- 1205 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,11 proc. (289,25 euro/t- 1350 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,50 proc. (257,37 USD/t- 1132 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10