Ministerstwo przekazało do wszystkich wojewodów wnioski o cotygodniowe informacje dotyczące działań komisji szacujących straty i stwierdzonych stratach.

Prócz standardowych działań  w takich przypadkach dotyczących min. kredytów preferencyjnych i pomocy de minimis, ministerstwo chce umożliwić rolnikom, którzy ponieśli starty składanie w pierwszej kolejności wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Straty w uprawach w przypadku niektórych regionów spowodowane są nietypowymi warunkami atmosferycznymi.

Niestety były też przypadki korzystania przez rolników z nasion odmian o nieodpowiedniej mrozoodporności. Zdarzało się, że dostawcy nasion nie informowali rolników o rzeczywistej mrozoodporności sprzedawanych odmian.

Zdaniem Jacka Boguckiego, konieczne jest poprawienie systemu informowania rolników o dostępie do odmian i ich zachowaniu się w warunkach polskich.