Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w portach pszenica konsumpcyjna o zawartości zwartości białka 14,0 proc. skupowana była po 690-705 zł/t (wzrost 20-25 zł/t w ciągu 2-3 tygodni)., za pszenżyto w płacono 570-575 zł/t (wzrost 20 zł/t w ciągu 2 tygodni), za żyto paszowe oferowano 520 zł/t (15 zł/t w ciągu 2 tygodni), a cena kukurydzy 590-600 zł/t była stabilna). W portach można było zaobserwować większy skup zbóż niż kilka tygodni temu.

Na WGT S.A., za pszenicę konsumpcyjną żądano po 630-675 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 570-650 zł/t. Kupujących było trochę więcej niż sprzedających.

Pszenica paszowa oferowana była po 580-620 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 530-580 zł/t. Nabywców było więcej niż sprzedających.

Żyta konsumpcyjnego nie oferowano, a kupujący oferowali je za 510-530 zł/t.

Żyto paszowe oferowano po 530-550 zł/t, Kupujących nie było.

Jęczmienia konsumpcyjnego zgłoszono do sprzedaży po 530-550 zł/t, ale kupujący skłonni byli dokonać zakupu po 520-540 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu samo.

Jęczmień paszowy był oferowany po 500-550 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 480-500 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 550-570 zł/t, a kupujący chcieli je nabyć po 530-550 zł/t. Lekko dominowali sprzedający.

Kukurydza sucha oferowana była po 490-560 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 540-570 zł/t. Sprzedających było mniej więcej tylu, co kupujących.

Kukurydza mokra nie była oferowana, a kupujący skłonni byli zapłacić 310-370 zł/t.

Owies konsumpcyjny oferowany był do sprzedaży po 530-600 zł/t, a chętni do zakupu oferowali 550-580 zł/t. Kupujących było mniej więcej tylu, co sprzedających

Owies paszowy oferowany był po 550-560 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 480-520 zł/t. Kupujących było więcej niż sprzedających.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, kukurydza mokra oferowana była po 310-350 zł/t,  kukurydza sucha po 520 zł/t, a pszenica paszowa z dostawą po 540-560 zł/t, a pszenica konsumpcyjna z dostawą 580 zł/t. Ceny zbóż były stabilne z wyjątkiem kukurydzy, której wahania cen były niewielkie.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol, po okresie zastoju zaczyna się ożywienie w handlu, ceny lekko idą w górę. Pszenicę paszową z dostawą oferowano po 560-570 zł/t, a konsumpcyjną po 590-600 zł/t. Za żyto konsumpcyjne loco magazyn proponowano po 520 zł/t, za jęczmień po 550 zł/t, a za owies 520 zł/t. Dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się pszenżyto oferowane z dowozem po 560 zł/t.