Nowy tydzień notowań oleistych na światowych giełdach zakończył się w mieszanych nastrojach. Canola po silnych spadkach cen w ub. tygodniu nieznacznie odreagowała rosnąc niespełna jeden proc. Podobny wzrost ceny zaliczyła soja notowana w Chicago. Jedyni rzepak w Paryżu nieznacznie potaniał. Wczorajsze notowania nie wniosły nic nowego do postrzegania rynku w ostatnim czasie. Na kanadyjskim rzepaku panuje silny trend spadkowy. Rzepak i soja notowane są bez wyraźnych tendencji .

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- wczoraj spadek ceny o 0,20 (366,50 euro/t- 1531 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Cena kontraktów majowych obniżyła się o 0,41 proc., sierpniowe potaniały o 0,35 proc. i kosztowały 363,50 i 358,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnio- i krótkoterminowy trend jest boczny.

Najbliższe opory, które mogą powstrzymać wzrosty cen znajdują się na poziomie ok. 390 euro i 400 euro. Jednak największą barierą do pokonania będzie cena ok. 415 euro/t. Najbliższe wsparcie występuje na poziomie 360 euro/t.

Soja CBOT, kontrakt styczniowy- wczoraj cena wzrosła o 0,77 proc. (491,53 USD/t- 1492 zł/t).

Kontrakty wygasające w marcu podrożały o 0,88 proc., majowe podniosły się o 0,87 proc. i kosztowały 486,94 i 480,69 USD/t.

Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długo-i średnioterminowy, natomiast krótkoterminowy jest wzrostowy (kontrakt styczniowy) i spadkowy (wykres kontynuacyjny).


Canola WCE, kontrakt styczniowy- wzrost ceny wczoraj o 0,93 proc. (444,00 CAD/t- 1273 zł/t).

Cena kontraktów terminowych kanadyjskiej canoli notowanych na WCE w Winnipeg wygasających w  marcu podniosła się o 0,91 proc., majowe podrożały o 0,94 proc. i kosztowały odpowiednio 458,60 i 467,80 CAD/t.

Podobnie jak w przypadku rzepaku na Matif, w Winnipeg na canoli zdecydowanie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnio- i krótkoterminowy trend obecnie są spadkowe.