Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu podrożała o 0,7 proc. i kosztowała 188,00 euro/t (837 zł/t) i jest o 9,9 proc. droższa niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym wzrosła o 0,6 proc. i wyniosła 168,75 euro/t (751 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 2,9 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym wczoraj podrożała o 0,7 proc. i kosztowała 199,15 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania wzrosły o 11,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 146,35 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 1,0 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 11 marca. br. zrost amerykańskiej kukurydzy napędzają oczekiwania niższych zbiorów w USA oraz przewidywane większe zakupy ze strony Chin (deficyt pasz w związku z niszczycielskimi deszczami i powodziami).

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,67 proc. (188,00 euro/t - 837 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,70 proc. (199,15 USD/t - 747 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,6 proc. (168,75 euro/t - 751 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 1,57 proc. (146,35 USD/t - 549 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10