Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała o 1,7 proc. i kosztowała 179,25 euro/t (800 zł/t) i jest o 0,6 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 166,00 euro/t (741 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 6,5 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie lipcowym podrożała o 2,4 proc. i kosztowała 178,39 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r notowania spadły o 8,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 2,9 proc. i wyniosła 128,44 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 22,4 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,70 proc. (179,25 euro/t - 800 zł/t).
Wykres 1.


Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 2,43 proc. (178,39 USD/t - 707 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 0,30 proc. (166,00 euro/t - 741 zł/t).
Wykres 6


Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 2,92 proc. (128,44 USD/t- 509 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10