Większość zbóż potaniała

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju wczoraj na MATIF podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 252,25 euro/t (1185 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 30,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 0,2 proc. i wyniosła 247,25 euro/t (1157 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 22,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym potaniała o 0,8 proc. do 247,28 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 36,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago spadła o 0,5 proc. i wyniosła 256,29 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 15,3 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wrosła o 0,40 proc. (252,25 euro/t- 1181 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 0,81 proc. (247,28 USD/t- 1061 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena spadła o 0,20 proc. (247,25 euro/t- 1157 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 0,46 proc. (256,29 USD/t- 1100 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10