Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach w większości zakończyły się zniżkami. Cena pszenicy na MATIF w kontrakcie z dostawą w maju spadła o 0,5 proc. do 181,50 euro/t (779 zł/t). Jest to najniższa cena zamknięcia notowań pszenicy na MATIF od 11 lipca 2018 r. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym podniosła się o 0,2 proc. i kosztowała 164,25 euro/t (705 zł/t). Pszenica na CBOT potaniała o 1,5 proc. do 158,82 USD/t. Jest to najniższa cena amerykańskiej pszenicy od 11 marca br. Natomiast cena kukurydzy na CBOT spadła o 1,3 proc. do 136,51 USD/t osiągając najniższy poziom od 19 września 2018 r.

Wczorajszy spadek ceny pszenicy wiązał się z publikacją danych Stats Canada na temat powierzchni zasiewów pszenicy w Kanadzie. Przewidywana powierzchnia uprawy wzrośnie o 3,8 proc. wobec roku poprzedniego i wyniesie 25,674 mln akrów. Przypomnę, że Kanada obok Rosji, UE, Ukrainy, USA i Australii jest największym eksporterem pszenicy na świecie.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena spadła o 0,55 proc. (181,50 euro/t - 779 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 1,48 proc. (158,82 USD/t - 607 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (164,25 euro/t - 705 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 1,28 proc. (136,51 USD/t - 522 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10