W szczególności zasiano:

● jęczmień jary na 103 tys. ha;
● pszenicę jarą na 6 tys. ha;
● owies na 2 tys. ha;
● groch na 48 tys. ha.

Ponadto kontynuowana jest uprawa zbóż ozimych, która obejmuje: 

● pszenicę ozimą na 4,1 mln hektarów;
● żyto ozime na 54 tys. hektarów;
● jęczmień ozimy na 768 tys. hektarów;

Rzepak ozimy rośnie na powierzchni 1,1 mln hektarów.